OmgevingsWeb       

OmgevingsWebOmgevingsWeb  FAQ FAQ  Doorzoek dit forum   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

berekening bezettingsgraadklassen

 Reageer Reageer
Schrijver
R. Langbroek Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 26 Oktober 2007
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 6
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote R. Langbroek Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Onderwerp: berekening bezettingsgraadklassen
    Geplaatst op: 08 November 2007 om 09:38

Heeft iemand een eenvoudige manier om bezettingsgraadklasse van een gebouw te berekenen / bepalen.

Hoe ga je om met de rekenbezetting die in het Bouwbesluit is aangegeven bij de tabellen die zijn aangeven t.b.v. de bezettingsgraadklassen.

bijv. GO klasse B3 => 3,3,m2 - 8m2 (reken bezetting 5m2)

Zijn er ook spreadsheets verkrijgbaar, waarin dit eenvoudig voor elk gebouw uitgerekend / bepaald kan worden

mvg.

Terug naar boven
Tips


Terug naar boven
Engeltje Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 Juni 2007
Status: Offline
Points: 160
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Engeltje Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 November 2007 om 10:15

Je hoeft niet met de rekenbezetting rekening te houden. Wanneer je gebruik binnen de bandbreedte valt, is het in orde. Dus, gewoon je oppervalkte door het verwachtte aantal mensen delen (ga ruim zitten), dan krijg je er vanzelf je bezettingsgraad uit.

Let er wel op dat dit zowel voor het gebruiksoppervlak als de diverse verblijfsgebieden uitgerekend moet worden. Welke waarde je gebruikt is even afhankelijk van de vraagstelling bij het artikel. Elk VG kan haar eigen bezettingsgraad hebben (welke ook wordt toegepast bij de VR).

Bij sommige artikelen staat aangegeven dat bepaalde bezettingsgraadklassen 'niet toepasbaar' zijn (n.t.), in die gevallen moet je met de eerstvolgende klasse rekenen welke nog wel gebruikt kan worden.

Wanneer er na de bouw op gebruik wordt gecontroleerd, zal de brandweer uitgaan van de bovenwaardes in de bandbreedte. Idee hierachter is dat de hele bandbreedte moet voldoend aan het BB.Aangepast door Engeltje
Terug naar boven
KlaasV Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 18 December 2006
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 31
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KlaasV Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 November 2007 om 10:53
Je mag dus binnen een aantal randvoorwaarden, zelf je bezettingsgraadklasse bepalen.
KVR
Terug naar boven
Theiooo Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 28 Mei 2008
Status: Offline
Points: 3
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Theiooo Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 28 Mei 2008 om 14:26
Ik wilde hier even op doorvragen. Wat ik uit het handboek bouwbesluit begrijp is dat bezettingsgraadklassen alleen voor nieuwbouw is.

Ik ben bezig met een afstudeeropdracht waarin een oud sportcomplex energiezuinig gemaakt gaat worden. Wetgeving is hier dus bij van toepassing. Het gaat dus om een verbouwing van een bestaand complex. Zover als ik begrijp valt dit binnen het bb onder nieuwbouw -> verbouwing.

Nu heb ik alle ruimten een gebruiksfunctie , gebruiksopp., verblijfsruimten en verblijfsgebieden benoemd. Nu ben ik met de bezettingsgraadklasse bezig.

Ik heb een zwemhal van 585m2. Echter het VG is 696 m2. Volgens die minimale bezettingsgraad zou dit VG waarin alleen sportfuncties zich bevinden een minimale bezettinggraad moeten hebben van B5= >30m3.

Even terugrekenend zou ik dus maximaal 696/30= 23 personen toegang mogen verlenen tot mijn zwembad? Voor de kleedlokalen zou dit neerkomen op 4 personen... Lijkt me wat aan de lage kant.

Dus hierbij de vraag: klopt mijn redenatie? Zo ja, is hier ontheffing voor aan te vragen?

Groeten Theike
Terug naar boven
Jan Paul Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 10 November 2006
Status: Offline
Points: 68
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan Paul Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 28 Mei 2008 om 14:52

Waarom zou je geen B1 kunnen toepassen?

Dan kun je er 1392 personen in kwijt.

Terug naar boven
Engeltje Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 Juni 2007
Status: Offline
Points: 160
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Engeltje Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 28 Mei 2008 om 19:31
Wanneer je geen nieuwe VG/VR's gaat maken, waarom ken je dan bezettingsgraden toe? Je zegt zelf al, er wordt getoetst aan hetgeen je 'bouwt' in de zin van de woningwet.

Het aantal personen wat daar naar binnen mag zal in een later stadium worden uitgerekend in het kader van de gebruiksvergunning. Hierbij wordt voor bestaande bouw rekening gehouden met de beschikbare vloeroppervlakte, de uitgangsbreedte en de opstellingsplannen van een ruimte.

Het kan dus best zijn dat er op grond van de gebruiksvergunning (gebaseerd op de daadwerkelijke situatie) minder mensen in een gebouw/ruimte aanwezig mogen zijn dan je op basis van de bezettingsgraad uit het bouwbesluit (waarmee je eigenlijk een oningerichte ruimte maximaliseerd) zou verwachten.
Terug naar boven
Theiooo Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 28 Mei 2008
Status: Offline
Points: 3
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Theiooo Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 29 Mei 2008 om 09:33
Allereerst bedankt voor de snelle reacties!

Mag ik hier uit concluderen dat alleen hetgeen wat bijgebouwd wordt moet voldoen aan de nieuwbouw eisen? En dus het gebouw wat er al staat moet voldoen aan de bestaande bouw eisen?


Terug naar boven
Theiooo Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 28 Mei 2008
Status: Offline
Points: 3
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Theiooo Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 29 Mei 2008 om 09:51
Na even verder te hebben gekeken op dit forum is mijn vraag al beantwoord.
Terug naar boven
kaberdoes Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 08 Juli 2008
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 5
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaberdoes Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 Juli 2008 om 12:33

Bezettingsgraadklasse bepalen

Achtergrond informatie

 

Het begrip 'bezettingsgraadklasse' is in Bouwbesluit 2003 voor meer beoordelingsaspecten van belang dan in Bouwbesluit 1992. De bezettingsgraad was in Bouwbesluit 1992 alleen gedefinieerd voor een verblijfsgebied van een niet tot bewoning bestemd gebouw en werd enkel toegepast ter bepaling van de vereiste capaciteit van de luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte.
In Bouwbesluit 2003 is de bezettingsgraad tevens gedefinieerd voor een gebruiksoppervlakte van een niet tot bewoning bestemd gebouw (nieuwbouw); de toepassing van het begrip is uitgebreid tot een aantal aspecten met betrekking tot gebruiksveiligheid, brandveiligheid en bruikbaarheid.
Deze uitbreiding is een belangrijk winstpunt van het nieuwe Bouwbesluit, omdat daarmee nu de relatie wordt gelegd met de manier waarop het gebouw wordt gebruikt.
Tabel 1 (onder oplossingsrichting 2) geeft aan voor welke voorschriften de bezettingsgraadklasse van belang is. De daarin opgesomde aansturingstabellen van het Bouwbesluit geven aan welke bezettingsgraadklasse voor een gebruiksfunctie minimaal is vereist. Tabel 2 (onder oplossingsrichting 2) geeft een samenvatting.

 


 

Aandachtspunten

 

*                          Aangezien ook verkeersruimten deel uitmaken van de gebruiksoppervlakte (en niet van een verblijfsgebied), is de beschikbare gebruiksoppervlakte per persoon groter dan de beschikbare oppervlakte aan verblijfsgebied. Hiermee is bij het indelen van de bezettingsgraadklassen rekening gehouden. In de praktijk van de vergunningaanvraag is het daardoor mogelijk dat de gebruiksoppervlakte een ándere bezettingsgraadklasse krijgt toegewezen dan een verblijfsgebied dat deel uitmaakt van die gebruiksoppervlakte.

*                          Controleer altijd aan de hand van de aansturingstabellen (opgesomd in tabel 1 en samengevat in tabel 2) of een overwogen bezettingsgraadklasse wel is toegestaan.

*                          De vergunningaanvrager kan niet volstaan met het overleggen van tekeningen die louter indelingen en oppervlakten aangeven; vermeld ook de bezettingsklasse!

*                          Het is mogelijk dat een ruimte bestemd is voor een groter aantal personen dan met de ondergrens van bezettingsgraadklasse B1 is toegestaan. De voorschriften die afhankelijk zijn van de bezettingsgraadklasse zijn hierop echter niet toegesneden. Dit betekent dat met het voldoen aan de prestatie-eis die geldt bij bezettingsgraadklasse B1 niet wordt voldaan aan de functionele eis van deze voorschriften. In dergelijke gevallen moet gelijkwaardigheid worden aangetoond aan hetgeen de wetgever heeft beoogd. Bij voorschriften die betrekking hebben op de minimaal vereiste breedte van de vrije doorgang van een toegang kan dit bijvoorbeeld door middel van een berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit.

Bezettingsgraadklasse van cruciaal belang
De bepaling van de bezettingsgraad en daarmee van de bezettingsgraadklasse is dermate belangrijk dat er zonder opgave van de bezettingsgraadklasse niet conform het Bouwbesluit kan worden ontworpen en ook niet aan het Bouwbesluit kan worden getoetst.

Definities/omschrijving
De definities van bezettingsgraad (zie toelichting) en bezettingsgraadklasse (zie toelichting) zijn te vinden in artikel 1.1 lid 6 van het Bouwbesluit:

Bezettingsgraad van gebruiksoppervlakte = Aantal m2 gebruiksoppervlakte per persoon;

Bezettingsgraad van vloeroppervlakte = Aantal m2 vloeroppervlakte van een verblijfsgebied per persoon;

Bezettingsgraadklasse = Klasse die de bezettingsgraad van een gebruiksoppervlakte of de bezettingsgraad van een vloeroppervlakte aan verblijfsgebied aangeeft overeenkomstig tabel 3.

Toelichting 'bezettingsgraad'
De bezettingsgraad geeft aan hoeveel m2 gebruiksoppervlakte of verblijfsgebied per persoon aanwezig is. Er is sprake van een hoge bezettingsgraad als er een kleine oppervlakte per persoon aanwezig is (= veel personen voor de beschikbare oppervlakte); de bezettingsgraad is laag als er een grote oppervlakte per persoon aanwezig is (= weinig personen voor de beschikbare oppervlakte).

Toelichting 'bezettingsgraadklasse'
Om de voorschriften in het Bouwbesluit eenvoudig te houden is gekozen voor een onderverdeling in vijf bezettingsgraadklassen, te weten B1, B2, B3, B4 en B5. Bij bezettingsgraadklasse B1 is er sprake van een hoge bezettingsgraad; bezettingsgraadklasse B5 vertegenwoordigt de laagste bezettingsgraad. Zie tabel 3.

Klasse

Bezettingsgraad

 

In m2 gebruiksoppervlakte
per persoon

In m2 vloeroppervlakte verblijfsgebied
per persoon

B1

> 0,8 - 2

> 0,5 -  1,3

B2

> 2 - 5

> 1,3 -  3,3

B3

> 5 - 12

> 3,3 -  8

B4

> 12 - 30

> 8 -  20

B5

> 30

> 20

Tabel 3. Bezettingsgraadklassen volgens artikel 1.1 lid 6. 

Toelichting tabel 3
Tabel 3 laat zien dat de bezettingsgraadklasse is gedefinieerd voor de gebruiksoppervlakte én voor verblijfsgebieden. Dit onderscheid is gemaakt omdat voor een aantal voorschriften van het Bouwbesluit de bezettingsgraad in relatie tot de gebruiksoppervlakte relevant is (b.v. ter bepaling van het aantal benodigde toiletruimten), terwijl andere voorschriften een relatie leggen tussen bezettingsgraad en verblijfsgebied (b.v. de vereiste breedte van een toegang – in verband met vluchten).

Consequenties
Voor gebruiksfuncties met een hoge bezettingsgraad (b.v. bezettingsgraadklasse B1) geldt in het algemeen dat de eisen zwaarder zijn dan voor gebruiksfuncties met een lage bezettingsgraad (zoals bezettingsgraadklasse B5). Hoe meer personen in een gebouw aanwezig zijn, des te zwaarder de voorschriften.

 

 

Aanvrager bepaalt
De bezettingsgraadklasse moet door de aanvrager van een bouwvergunning worden aangegeven. Hiermede legt hij in feite vast voor hoeveel personen een ruimte in een gebouw is bestemd. Daarbij mag hij geen lagere bezettingsgraad opgeven dan toegestaan; de minimale bezettingsgraadklasse per gebruiksfunctie is te vinden in tabel 2 – een samenvatting van de aansturingstabellen, opgesomd in tabel 1); deze aansturingstabellen duiden de bezettingsgraadklassen die niet mogen worden gehanteerd aan met 'nt' (niet toegestaan).

Onderdeel

Voorschriften

Vindplaats

 

 

BB-afdeling

aansturings-
tabel

Gebruiks-
veiligheid

afmetingen van een trap
(kolom A of kolom B)

2.5

2.27

 

aanwezigheid van noodverlichting

2.8

2.56

Brandveiligheid

aantal toegangen

2.17

2.145

 

breedte van de vrije doorgang van een toegang

2.17

2.145

 

draairichting van een deur van een toegang

2.17 / 2.19

2.145 / 2.166

 

loopafstanden

2.16

2.134

 

het mogen samenvallen van twee vluchtroutes

2.18

2.153

Gezondheid

capaciteit luchtverversing verblijfsgebied / -ruimte

3.10

3.46

Bruikbaarheid

aantal toiletruimten

4.7

4.34

 

oppervlakte van stallingsruimte voor fietsen

4.11

4.62

Tabel 1. Voorschriften afhankelijk van bezettingsgraadklasse.

Gebruiksfunctie

Bezettingsgraadklasse

1. Woonfunctie

n.v.t.

2. Bijeenkomstfunctie:

 

    • voor het aanschouwen van sport

B2

    • andere bijeenkomstfunctie

B3

3. Celfunctie:

 

    • voor bezoekers

B3

    • andere celfunctie

B4

4. Gezondheidszorgfunctie:

 

    • voor bezoekers

B3

    • andere gezondheidszorgfunctie

B4

5. Industriefunctie

B5

6. Kantoorfunctie

B4

7. Logiesfunctie

B4

8. Onderwijsfunctie

B3

9. Sportfunctie

B5

10. Winkelfunctie

B5

11. Overige gebruiksfunctie

B5

12. Bouwwerk geen gebouw zijnde

n.v.t.

Tabel 2. Minimale bezettingsgraadklasse per gebruiksfunctie.

Uitgangspunt voor het vaststellen van de bezettingsgraadklasse
Voor het bepalen van de bezettingsgraadklasse moet worden uitgegaan van het aantal personen dat normaliter in het gebouw aanwezig is. Anders gezegd: de bezettingsgraad moet overeen komen met het reëel gebruik van het gebouw – dit in verband met de handhaving van de gebruiksvergunning. Er behoeft niet te worden uitgegaan van bijzondere situaties die niet frequent voorkomen, zoals een open dag in een kantorencentrum – want dan zouden alle gebruiksfuncties in de hoogste bezettingsgraadklasse vallen! Voor die dag zelf kunnen echter wel extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Instructieve voorbeelden
Als toelichting van de te volgen werkwijze worden twee voorbeelden gegeven:

Voorbeeld 1 (vergunningaanvraag)
In een winkelfunctie met een gebruiksoppervlakte van 1000 m2 zullen maximaal ca. 400 personen aanwezig zijn.

Vraag
Welke bezettingsgraadklasse moet de aanvrager van de bouwvergunning opgeven?

Werkwijze
De hoeveelheid m2 gebruiksoppervlakte per persoon in de winkelfunctie is 1000/400 = 2,5 m2. Uit tabel 3 is af te lezen dat bij een oppervlakte van 2,5 m2 per persoon bezettingsgraadklasse B2 van toepassing is.

Voorbeeld 2 (toetsing)
Een kantoorfunctie heeft een gebruiksoppervlakte van 500 m2. Bij de indiening van de bouwaanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat bezettingsgraadklasse B4 van toepassing is.

Vraag
Hoeveel personen mogen maximaal in de kantoorfunctie aanwezig zijn?

Werkwijze
Raadpleeg tabel 3 (zie oplossingsrichting 1). Hieruit blijkt dat bij bezettingsgraadklasse B4 minimaal 12 m2 en maximaal 30 m2 gebruiksoppervlakte per persoon beschikbaar is. Als het maximaal toegestane aantal personen aanwezig is, betekent dit dat de gebruiksoppervlakte per persoon minimaal is: 12 m2. Dit betekent dat bij normaal gebruik maximaal 500/12 = 41 personen in de kantoorfunctie aanwezig mogen zijn (er wordt naar beneden afgerond).

 

(\__/)
(='.'=)
(")_(")
Terug naar boven
Engeltje Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 Juni 2007
Status: Offline
Points: 160
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Engeltje Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 08 Juli 2008 om 15:01

@Kaberdoes

Had je niet beter even een link kunnen posten? Wat een lap tekst voor zo'n klein forumpje

Terug naar boven
kaberdoes Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 08 Juli 2008
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 5
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaberdoes Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 Juli 2008 om 08:36

.Aangepast door kaberdoes
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
Terug naar boven
kaberdoes Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 08 Juli 2008
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 5
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaberdoes Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 Juli 2008 om 08:39

.Aangepast door kaberdoes
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
Terug naar boven
kaberdoes Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 08 Juli 2008
Lokatie: Netherlands
Status: Offline
Points: 5
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaberdoes Quote  ReageerBeantwoord Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 Juli 2008 om 08:41
In eerste instantie geplaatst door Engeltje Engeltje schreef:

@Kaberdoes

Had je niet beter even een link kunnen posten? Wat een lap tekst voor zo'n klein forumpje

had gekund maar ik heb dit als een verzameling teksten in een document op mijn harde schijf staan. En ik ben niet op de hoogte hoe ik dat zou moeten linken zonder dat het ergens op internet gaat lopen zweven.. maar toch bedankt voor de tip als ik een site heb waar dit verhaal verzameld is dan stuur ik een link.

(\__/)
(='.'=)
(")_(")
Terug naar boven
 Reageer Reageer
  Deel Topic   

Snel antwoord
Naam:

Bericht:
   NoFollow is applied to all links from this forum
 gebruik Forum codes
CAPTCHA beveiligingscode:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code  Refresh Laad nieuwe code
Powered by Web Wiz CAPTCHA version 4.02 wwf
Copyright ©2005-2010 Web Wiz Ltd.
Vul de code in zoals hiernaast grafisch is weergegeven.
Cookies moeten ingeschakeld zijn in uw webbrowser.

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdown

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.11
Copyright ©2001-2012 Web Wiz Ltd.

Deze pagina is gemaakt in 0.156 seconden.
OmgevingsWeb